ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052415 การมีส่วนได้เสียปลัด อปท.22 มีนาคม 2560

  คำถาม
  การมีส่วนได้เสีย

  เรียน อ.มีชัยที่เคารพ

    ด้วยข้าพเจ้าทำงานใน อบต. ตำแหน่งปลัด อบต.ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำการทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ ดังนี้

    1.โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน ซึ่งได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุโดยวิธีตกลงราคา โดย จนท.พัสดุติดต่อผุ้รับจ้างตามระเบียบ ข้าพเจ้าลงนามเห็นชอบ และนายกเป็นผู้อนุมัติและลงนามทำสัญญา แต่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนได้เสีย เนื่องจากผู้ร้องเรียนร้องว่าพี่ชายของข้าพเจ้าเป็นผู้ดำเนินการ (แต่เรื่องจริงไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ) และข้าพเจ้าไม่ได้เป็นกรรมการแต่อย่างใด

  2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ดำเนินการโดยวิธีสอบราคา มีผู้เสนอราคาหลายราย และผู้ชนะยื่นซองสอบราคาได้ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดหลายแสน และผู้รับจ้างที่ชนะประมูลได้จ้างพี่ชายของข้าพเจ้าดำเนินการก่อสร้างโดยการจ้างแรงงาน เนื่องจากพี่ชายมีอาชีพนี้มาหลายปี

  เรียนสอบถามดังนี้ ข้าพเจ้าถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ และจะโดนดำเนินคดีทางอาญาและวินัยหรือไม่

  ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

  2..

  คำตอบ
  ถ้าคุณถูกกล่าวหา คุณก็คงต้องถูกดำเนินการทางวินัยและทางคดีอาญา สุดแต่ข้อเท็จจริงในรายละเอียดจะเป็นอย่างไร เพราะมิฉะนั้นเขาจะกล่าวหาคุณไปทำไม
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  22 มีนาคม 2560