ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052285 การขอทะเบียนบ้าน หม้อแปลงไฟฟ้าบ้านดอน22 ธันวาคม 2559

  คำถาม
  การขอทะเบียนบ้าน หม้อแปลงไฟฟ้า
  กราบเรียนอาจารย์มีชัยที่เคารพ
     
   1. การสร้างที่อยู่อาศัยในที่ดินซึ่งได้มีการออก พรบ.ผังเมืองฯ และผู้ขอไม่มีโฉนดที่ดิน เจ้าหน้าที่มีสิทธิปฎิเสธไม่รับคำขอได้หรือไม่ หากไม่ได้แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้เลขที่บ้านจะสามารถดำเนินการเช่นไร
  2.  บางบ้านได้บ้านเลขที่แต่ไม่สามารถขอหม้อไฟได้ โดยเจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นที่ดินของเทศบาล ต้องให้เทศบาลยินยอม  ในทางปฎิบัติเป็นเช่นนั้นหรือไม่ สามารถดำเนินการได้อย่างไร
  3.  ที่ดินซึ่งมีการออก นสล.เมื่อ พ.ศ.2506 ต่อมาเมื่อที่ดิน นสล.ดังกล่าวได้มีการประกาศ พรบ.ถอนสภาพที่ดินฯ ในปี พ.ศ.2516  อยากทราบว่าสถานะ นสล.ดังกล่าวจะถูกยกเลิก เพิกถอนไปตาม พรบ.ถอนสภาพหรือไม่
    ขอบคุณครับ
  คำตอบ

  1. การไม่มีโฉนดอย่างเดียวไม่ได้เป็นเหตุให้ปฏิเสธออกเลขบ้านได้ เพราะบางคนปลูกบ้านบนที่ดินของคนอื่นโดยเช่าเขามา หรือเจ้าของเขายินยอมก็ได้  แต่ถ้าเจ้าหน้าที่เขารู้ว่าที่ดินนั้นเป็นป่าหรือที่ดินของหลวง ก็แสดงว่าเป็นการบุกรุกเข้าไป เขาก็ย่อมไม่ออกให้

  2. การจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้า แต่การไฟฟ้ามักจะเรียกร้องหลักฐานต่าง ๆ มากมายที่เกินหน้าที่  ควรร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้เขาไปพูดคุยกับการไฟฟ้า

  3. ขึ้นอยู่กับว่าเขาถอนสภาพที่ดินเพื่อให้เป็นที่ดินอะไร ถ้าถอนเพื่อให้เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า (ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้) ความเป็นที่

  หลวงก็คงถูกเพิกถอนไปด้วย  แต่ถ้าเขาเพิกถอนเฉพาะการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน  นสล. ก็ยังอยู่


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  22 ธันวาคม 2559