ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052280 การนับเวลาราชการทวีคูณ กรณีแยกกิ่งอำเภอออกจากอำเภอที่อยู่ในประกาศฯป.วุฒิ16 ธันวาคม 2559

  คำถาม
  การนับเวลาราชการทวีคูณ กรณีแยกกิ่งอำเภอออกจากอำเภอที่อยู่ในประกาศฯ
  เรียน อ.มีชัย
     ขอเรียนถาม อ.มีชัย เรื่อง การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณในพื้นที่ที่มีประกาศใช้กฎอัยการศึก ในช่วงปี พ.ศ. 2534-2541 เขตอำเภอเชียงกลาง จ.น่าน ต่อมาได้จัดตั้งกิ่งอำเภอสองแคว โดยแบ่ง พ.ท.บางส่วนของ อ.เชียงกลาง ออกมา อยากสอบถาม อ.ว่า ข้าราชการที่กิ่งอำเภอสองแควจะยังสามารถนับเวลารชการทวีคูณได้หรือไม่ (ได้มีหนังสือสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ด่วนที่สุด ที่ กห 0200/1591 ลว. 25 ก.ย. 2556 วินิจฉัยเทียบเคียงว่าไม่ได้ เพราะไม่อยู่ในเขตประกาศฯ ตั้งแต่ต้น) ถ้าไม่ได้จะมีกระบวนการอุทธรณ์ต่อกับหน่วยงานใด
  คำตอบ
  อาจขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความได้  เพราะขึ้นอยู่กับว่าในตอนก่อนที่จะแยกเป็นกิ่งอำเภอ คนที่ทำงานในพื้นที่นี้ถือว่าอยู่ในเขตกฎอัยการศึกและได้รับเวลาราชการทวีคูณหรือไม่
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  16 ธันวาคม 2559