ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052258 คุณวุฒิการศึกษายังไม่ได้รับการรับรอง+เรียกคืนเงินใจภักดิ์28 พฤศจิกายน 2559

  คำถาม
  คุณวุฒิการศึกษายังไม่ได้รับการรับรอง+เรียกคืนเงิน

  เรียนปรึกษา

  กรณีข้าราชการครูขอลาศึกษาต่อภาคปกติ โดยโรงเรียนต้นสังกัดระบุว่าเป็นสาขาที่โรงเรียนมีความต้องการจึงให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งละไม่เกิน 0.5 ขั้น โดยผู้ลาศึกษาต่อได้ขออนุญาตและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการลาศึกษาต่อทุกประการและได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่ให้มีสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน  ข้าราชการครูรายดังกล่าวได้ลาศึกษาต่อในปี 2554 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการและสำเร็จการศึกษาปี 2556 ต่อมาปี 2557 ภายหลังสำเร็จการศึกษาได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังให้ตั้งแต่ ปี2554 จนถึงปัจจุบัน (ช่วงระหว่างการศึกษาต่ออยู่นั้นไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ในเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ปรากฎว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาต้นสังกัด ได้มีหนังสือแจ้งว่า สำนักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าข้าราชการครูรายดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเนื่องจากได้ลาศึกษาต่อในคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ยังไม่ได้รับรอง ทำให้ต้องชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการเป็นจำนวนเงินกว่าแสนบาทและถูกปรับลดขั้นเงินเดือน โดยข้าราชการครูรายดังกล่าวได้ลาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐบาลซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในสาขาวิชาที่มีการปรับปรุงหลักสูตร  2551 ได้รับการรับรองจาก สกอ และ กพ  เริ่มใช้กับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จากตรวจสอบว่า สาขาวิชาดังกล่าวได้รับการรับรองคุณวุฒิในเดือนกรกฎาคม 2556  และนอกจากในสาขาวิชานี้แล้วพบว่ายังมีอีกหลายสาขาวิชาที่ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิยาลัยดังกล่าวที่เพิ่งได้รับการรับรองจาก กคศ ภายหลังจากการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2551 พร้อมกันๆ

  คำถาม

  1.                  การรับรองคุณวุฒิการศึกษามีความล่าช้า ซึ่งไม่ทราบว่าเกิดจากความผิดพลาดประการใดระหว่างมหาวิทยาลัยกับกับ กคศ เมื่อมีการรับรองคุณวุฒิแล้ว สามารถมีผลรับรองถึงนิสิตคนแรกที่เข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าวได้หรือไม่  ในเมื่อเป็นการเรียนในหลักสูตรและรายวิชาเดียวกันทุกประการ แต่ทางเจ้าหน้าที่ กคศ แจ้งว่า เริ่มรับรองตั้งเมื่อใดให้นับตั้งแต่ ณ วันนั้นเป็นต้นไป ผู้ที่เข้าศึกษาก่อนหน้านั้นถือว่าไม่ได้รับการรับรอง

  2.                  การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูรายดังกล่าว ปฏิบัติตามมติ อกคศ เขตพื้นที่ โดยไม่รอผลการพิจารณาลำดับขั้นสุดท้ายจาก  กคศ    เช่นนี้แล้วทางสำนักงานเขตพื้นที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วหรือไม่  

  3.                  ข้าราชการครูรายดังกล่าว ถือว่าทำวินัยราชการหรือไม่หากการลาศึกษาต่อในครั้งนี้ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามระเบียบทุกประการ และหากมีความผิดจริง นอกจากข้าราชการครูผู้นี้แล้วผู้บังคับบัญชาตามสายงานแต่ละระดับขั้นมีความผิดร่วมหรือไม่

  4.                  ตอนนี้ข้าราชการครูดังกล่าวได้รับเงินเดือนตามคำสั่งใหม่ คือ คำสั่งที่มีการลดขั้นเงินเดือนแล้ว และมีหนังสือแจ้งให้คืนเงิน การคืนเงินต้องคืนทั้งก้อนไม่สามารถผ่อนจ่ายได้  หากแต่เงินเดือนที่ได้รับมานั้นได้นำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต การเลี้ยงดูแลบิดามารดา และเช่าที่อยู่อาศัยไปหมดแล้ว จะมีวิธีในการผ่อนผันได้อย่างไรบ้าง

  5.                  นอกจากข้าราชการครูผู้นี้แล้วยังมีข้าราชการครูอีกหลายรายที่ลาศึกษาต่อในสาขาวิชาเดียวกัน มหาวิทยาลัยเดียวกัน หากข้าราชการครูผู้นี้ได้รับการพิจารณาจาก กคศ ว่าทำผิดวินัยราชการ แล้วข้าราชการครูท่านอื่นๆ ถือว่าทำผิดวินัยด้วยหรือไม่  เนื่องจากเคยได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ กคศ ทางโทรศัพท์ว่า ให้ข้าราชการครูรายดังกล่าวพิจารณาเฉพาะส่วนของตนเองโดยมิต้องสนใจของคนอื่น ทั้งที่มีการลาศึกษาต่อ ในสาขาวิชาเดียวกัน ปีเดียวกัน มหาวิทยาลัยเดียวกัน และได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเช่นเดียวกัน  

  คำตอบ

  1. ถ้าเป็นการรับรองคุณวุฒิ ปกติก็รับรองย้อนหลัง เพราะไปเรียนมาแล้วจึงนำมาให้หน่วยงานที่มีอำนาจในการรับรอง รับรองให้  แต่ถ้าเป็นการรับรองหลักสูตร ของ สกอ จะต้องได้รับการรับรองก่อนจึงจเปิดสอนได้  ถ้าการรับรองหลักสูตรเกิดความล่าช้าจากผู้รับรอง ๆ ก็ต้องรับผิด

  2. เขาไม่จำเป็นต้องรอ

  3. ถ้าคุณไปเรียนในสาขาและหลักสูตรและในสถาบันที่ได้รับอนุญาตคุณก็ไม่ผิดอะไร

  4. คุณควรฟ้องศาลปกครอง

  5. คอยเงี่ยหูฟังดูว่าคนอื่นเขาเป็นอย่างไรบ้าง จะได้เอาไปรวมฟ้องเสียทีเดียวกัน

      การศึกษาของชาติที่ตกต่ำอยู่ทุกวันนี้ เพราะคนที่เกี่ยวข้องมักจะทำอะไรโดยไม่ค่อยได้นึกถึงผลกระทบต่อคนอื่น โดยเฉพาะกับเด็กที่เข้าศึกษา


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  28 พฤศจิกายน 2559