ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052187 โทษทางวินัยผู้รอความหวัง23 ตุลาคม 2559

  คำถาม
  โทษทางวินัย

  เรียน ท่านอาจารย์มีชัย

  กระผมมีข้อระเบียบที่จะขอปรึกษาท่านอาจารย์เพื่อความกระจ่าง ดังนี้ครับ

  1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ข้อ 81 วรรคหก ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.จังหวัด) เห็นว่าการดำเนินการทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม และมีมติเป็นประการใด ให้นายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

  2. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 23 วรรคหก ประกอบมาตรา 15 บัญญัติไว้ อำนาจในการออกคำสั่งลงโทษเป็นอำนาจของนายกฯ แต่หากเป็นโทษปลดออกออก/ไล่ออก ต้องเสนอ ก.จังหวัด ให้เห็นชอบก่อน นายกฯจึงออกคำสั่งได้

       ขอเรียนสอบถามท่านอาจารย์ครับ

  1. ตามระเบียบ ข้อ 1. ก.จังหวัด สามารถสั่งให้นายกฯเพิ่มโทษทางวินัยได้เลยหรือไม่ ครับ โดยไม่ต้องสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่จะเพิ่มโทษ เดิมคณะกรรมการสอบสวนวินัยมีมติเป็นเอกฉันท์ เป็นโทษวินัยไม่ร้ายแรงและนายกฯเห็นตามคณะกรรมการสอบสวนเสนอ ต่อมา ก.จังหวัด สั่งโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบข้อ 1. ให้นายกเทศมนตรีเพิ่มโทษเป็นวินัยร้ายแรง โดยไม่สอบสวนเพิ่มเติมและไม่อยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการ การกระทำดังกล่าวสามารถกระทำได้หรือไม่ครับและถูกต้องตามระเบียบและหลักกฏหมายหรือไม่ครับ

  2. ตามระเบียบ ข้อ 2. การออกคำสั่งลงโทษทางวินัยของนายกฯ โดยการทำความเห็นร่วมกับปลัดเทศบาล เพียง 2 ท่าน โดยปลัดบันทึกความเห็นเสนอ นายกฯ เห็นชอบ ลงนาม เสนอ ก.จังหวัด พิจารณา ถือว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ครับ

                               ขอความความกรุณาท่านอาจารย์ให้ความกระจ่างด้วยครับ 

  คำตอบ
  ถ้าคุณเห็นว่าการดำเนินการไม่ชอบ ก็อาจอุทธรณ์ได้ และถ้าอุทธรณ์แล้วยังไม่พอใจก็ฟ้องศาลปกครองได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  23 ตุลาคม 2559