ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052170 ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างวัฒน์9 ตุลาคม 2559

  คำถาม
  ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  กราบเรียนอาจารย์มีชัยครับ 

  ผมได้ซื้อที่ดินซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างอยู่คือบ้าน ตอนที่โอนโฉนดจ่ายค่าธรรมเนียมกันเจ้าหน้าที่ที่ดินก็บอกว่า ตามโฉนดมีแต่ที่ดินไม่มีบ้าน ผมจึงได้ให้ผู้ขายเขียนด้วยลายมือผู้ขายเองเป็นสัญญาขาย บ้านและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีรายละเอียดคือ
  วันที่ที่ทำงานซื้อขาย สถานที่ที่ทำการเขียนหนังสือฉบับนี้ ชื่อผู้ขายผู้ซื้อคือชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ (คือเลขที่บ้านบนที่ดินที่ซื้อตามทะเบียนบ้าน) เลขที่โฉนดที่ดินที่ซื้อ  เนื้อที่ที่ดิน ระบุด้วยว่า *ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง* ให้กับผมผู้ซื้อ ในราคาที่ซื้อขายกัน โดยแบ่งชำระเป็นเงินสด จำนวนหนึ่ง และเช็คเงินสดสั่งจ่ายชื่อผู้ขายจำนวนหนึ่ง (จ่ายครบตามจำนวนที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว) พร้อมกับผมได้ถ่ายสำเนาเช็คที่สั่งจ่ายไว้ในหนังสือฉบับนี้ด้านหลัง พร้อม สำเนาบัตรประชาชนด้านหลังของผู้ขายและผู้ขายได้เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อย

  ในหนังสือลงลายมือชื่อผู้ขาย และผมผู้ซื้อ และมีพยาน 1 ท่านคือเจ้าพนักงานที่ดิน 

  ผู้ขายได้โอนชื่อของผู้ขายซึ่งเป็นเจ้าบ้านในเล่มทะเบียนบ้านออกไปและผมได้ย้ายชื่อผมเข้ามาเป็นเจ้าบ้าน และได้ย้ายชื่อคนในครอบครัวเข้ามาอยู่ในทะเบียนนี้เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ทะเบียนบ้านผมไม่มีชื่อคนนอกอยู่อีกแล้วครับ
   
  กรณีนี้ถือว่าผมได้กรรมสิทธิ์ในตัวบ้านเรียบร้อยสมบูรณ์ไหมครับ ต้องทำอะไรเพิ่มไหมครับ ผมร้อนใจ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยกรุณาชี้แนะด้วยครับ 

  ขอบพระคุณอย่างสูงครับ 
  วัฒน์


  คำตอบ
  ถ้าจะให้สมบูรณ์ คุณก็เอาสัญญานั้นไปจดทะเบียนที่อำเภอ ก็จะถูกต้อง
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  9 ตุลาคม 2559