ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052147  จะขอเปิดตู้นิรภัยที่ถูกระงับการเปิดนางสาวสุมาลี ศรีเทพินทร์27 กันยายน 2559

  คำถาม
  จะขอเปิดตู้นิรภัยที่ถูกระงับการเปิด
  เรียน อาจารย์ทราบ
  ดิฉันมีเรื่องร้อนใจอยากถามเพื่อการร้องเรียนขอเปิดตู้นิรภัยธนาคารที่ถูกระงับการใช้งาน

  ด้วยมารดาของดิฉันได้เปิดตู้นิรภัยไว้ที่ธนาคาร  โดยใช้ชื่อ พี่ชายร่วมในการทำสัญญาเช่าตู้ตั้งแต่ปี 2529 จนถึงปัจจุบัน  โดยระบุว่า

  " ธนาคารได้ตกลงให้เช่า นาย ก. และหรือ นาง ข. ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า " ผู้เช่า " ได้ตกลงเช่าตู้นิรภัยภายในห้องมั่นคงของธนาคาร "

  ปัจจุบัน นาย ก. (บุตรชาย) ถึงแก่กรรม (ยังไม่มีการยื่นเอกสารแจ้ง เพียงแต่ทราบจากคำพูด )  มารดาคือ นาง ข. ต้องการไปเปิดตู้นิรภัยปรากฎว่า ทางธนาคารได้ระงับการเปิดตู้ไว้ก่อน จนกว่าจะมีการทำเอกสารผู้จัดการมรดกของบุตรชายมายื่น
  ด้วยบุตรชายมีครอบครัว โดยอ้างว่า  ในสัญญามีระบุไว้ในกรณีผู้เช่าถึงมรณะกรรม

  " ในกรณีผู้เช่าถึงมรณะกรรม ถ้าผู้เช่าได้ทำหนังสือมอบหมายอย่างใดๆ ไว้ให้ผู้ปฎิบัตรหน้าที่แทนตนได้ก่อนมรณะกรรม การมอบหมายดังกล่าวคงถือว่าสมบูรณ์ต่อไป  จนกว่าธนาคารจะได้รับการบอกกล่าวในเรื่องมรณะกรรมของผู้เช่า  ทันที่ที่ได้รับการบอกกล่าวเช่นนี้แล้ว  การมอบหมายดังกล่าวย่อมระงับไปในตัว และเมื่อปรากฎการมรณะกรรม ไร้ความสามารถ หรือหายสาปสูญเกิดขึ้นแก่ผู้เช่า ผู้เช่าร่วมหรือผู้แทนของผู้เช่า เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของผู้เช่า ธนาคารอาจระงับการเปิดตู้ได้จนกว่าผู้เช่าร่วม ผู้แทนของผู้เช่า ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้เช่า จะได้แสดงหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายให้เป็นที่พอใจของธนาคาร  จึงจะถอนสิ่งของฝากในตู้คืนไปได้ "

  ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา  การเปิดตู้นิรภัยนั้น
  ทั้งมารดาและบุตรชาย  สามารถทำการเปิดตู้นิรภัยนั้นด้วยตนเอง  โดยไม่เคยต้องลงลายมือชื่อร่วมกันในการเปิดตู้ตลอดมา
  เพราะปัจจุบันมารดาอายุ 95 ปี ไม่สะดวกที่จะทำการต่างๆ ด้วยตนเอง จึงต้องอาศัยให้ลูกชายมาทำการแทนตลอด
  และที่ผ่านมา  บุตรชายก็ได้เคยมอบอำนาจให้น้องสาวเป็นผู้มีอำนาจในการเปิดตู้ได้ด้วย  โดยมิต้องให้มารดาลงนามร่วมด้วยในกรณีนี้

  จึงอยากเรียนถามอาจารย์ว่า ในกรณีแบบนี้ จะต้องทำอย่างไร ที่จะขอใช้สิทธิ์ของการเป็นเจ้าของตู้ (มารดา ) โดยไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารผู้จัดการมรดกของบุตรชายที่ทางธนาคารยืนยันว่าจำเป็นและต้องการ

  นับถือ
  สุมาลี ศรีเทพินทร์ 
  (บุตรสาว )
  คำตอบ
  ธนาคารคงไม่ยอม เพราะเขาต้องเสี่ยงถูกฟ้องจากทายาทของผู้ตาย ทางที่ดีควรรีบไปยื่นขอตั้งผู้จัดการมรดกเสียโดยเร็ว จะได้ไปเปิดตู้ได้เพราะถ้าแม่คุณเป็นอะไรไปก่อน คุณจะยิ่งลำบากกันใหญ่
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  27 กันยายน 2559