ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052131 จ้างต่อเติมผู้ว่าจ้าง21 กันยายน 2559

  คำถาม
  จ้างต่อเติม

  เอกสารฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างนาย ก. และ ข ยกเลิกสร้างบ้าน เนื่องจาก นายก. มีปัญหาเรื่องเงิน โดยนาย ข. จะย้ายเครื่องมือก่อสร้างภายนั้น 3 วัน โดยนายก. จะชำระเงินค้างค่างวดงานทั้งสิ้น 70000 บาท

  โดยแบ่งจ่าย 3000 วันที่ 18 ก.ย. 2559
   3000 วันที่ 26 ก.ย. 2559
  1000 บาทหลังจากโครงการตรวจสอบฯ แล้วไม่พบความเสียหายแก่โครงการฯ

  โดยนาย ข. จะส่งมอบวัสดุ/อุปกรณ์ ดังนี้
  1. ปั้ทน้ำ Mitsubichi ราคา 18000 บาท
  2. ปล่องดูดควัน/เครื่องดูดควัน ราคา 15000 บาท
  3. กระจกนิรภัย (ขุ่น) กั้นพื้นที่เปียก/แห้ง ราคา 7100 บาท
  หลังจาก นาย ก. จ่ายงวดที่สองแล้ว
  นาย ข. จะขนสัมภาระอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงานของตนไปเท่านั้นภายในวันที่ 19 ก.ย. 2559 ในเวลาทำงานตามข้อตกลงโครงการฯ และส่งมอบกุญแจบ้านคืน

  หนังสือฉบับนี้ทำขึ้น 2 ฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่าย และเข้าใจ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
   ทั้งนี้นาย ข. จะดำเนินการตัดหลังคา(ด้านหลัง) ให้อยู่กลางรางน้ำฝนในวันที่ขนสัมภาระ

  1.จากเอกสารดังกล่าวจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรครับ ?

  2.และถ้านาย ข. ไม่ปฏิบัติตามจะเกิดผลอย่างไรครับ

  3. หากภายหลังนาย ก. ได้จ้างบริษัทฯ เพื่อตรวจการต่อเติมที่นาย ข. ได้ดำเนินการไว้ พบว่าวัสดุ/อุปกรณ์และการทำงานไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานและการทำงานไม่เรียบร้อยตามหลักเชิงช่างและราคาจ้างจำนวน 140000 บาท และมีความความเสียหายเกิดแก่บ้าน นาย ก. ด้วย นาย ก.จะสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้ไหมครับ อาจารย์ และมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร??
  คำตอบ

  1.ก็มีผลอย่างที่เขียนกันไว้นั่นแหละ ไม่รู้ว่าสงสัยอะไรเลยตอบไม่ถูก

  2. นาย ก.ก็มีสิทธิฟ้อง

  3. ตอบไม่ถูก เพราะไม่รู้ว่าคุณทำสัญญาอะไรกันไว้ก่อนที่จะเลิกสัญญากัน  การใช้สิทธิทางกฎหมายก็คือต้องฟ้องศาล ซึ่งควรต้องปรึกษาทนายความ เพราะไปฟ้องเองก็คงทำไม่ถูก


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 กันยายน 2559