ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052089 ถูกกลั่นแกล้งคนตัวเล็ก26 สิงหาคม 2559

  คำถาม
  ถูกกลั่นแกล้ง

  เรียน ท่าน อ.มีชัย

  ดิฉันเป็นพนักงานของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของ ผอ. ที่ขาดความรู้ และศักยภาพ ทำให้มีข้อขัดแย้งในการทำงานอยู่เนื่องๆ ซึ่งดิฉันได้เคยร้องเรียนตัว ผอ. ว่าดิฉันไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมิน Competency ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2558

  ต่อมา วันที่ 20 ธ.ค. 2558 ผอ. ได้กล่าวหาว่าดิฉันทำผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรงหลายประการ ว่าดิฉันไม่ตั้งใจปฏิบัติงาน ไม่เชื่อฟังและกระด้างกระเดื่อง ฯลฯ เช่น

  -            นำเรื่องที่ดิฉันไม่ไปร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 ซึ่ง ณ ขณะนั้นเมื่อได้รับคำสั่งสั่งมาดิฉันได้แจ้งตอบกลับไว่า “ไม่ประสงค์จะไปร่วมกิจกรรม” และเมื่อ ผอ. ทราบก็วางเฉยโดยมิได้ขอให้ชี้แจงเหตุผลหรือยืนยันกลับมาว่าให้ดิฉันไปร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด

  แต่กลับนำเรื่องนี้มากล่าวหาดิฉัน รวมกับเรื่องอ้างเหตุว่าดิฉันผิดวินัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในช่วง มี.ค. 58- ก.ย. 58 ซึ่ง ทุกเรื่องที่นำมากล่าวหานั้นก็ไม่เคยท้วงติง หรือว่ากล่าวตักเตือนดิฉันมาก่อนหน้านี้ แต่กลับนำประเด็นทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 มากล่าวหาว่า และเสนอให้สอบสวนทางวินัยของดิฉันเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นการเสนอภายหลังจากที่ดิฉันได้ร้องเรียน ผอ.ว่าไม่เป็นธรรมในการประเมิน Competency เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 แล้ว

   

  -             ตามข้อบังคับ ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2525 ข้อ 57 ความว่า “ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริมและดูแลระมัดระวังให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย ถ้าผู้บังคับบัญชารู้ว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใดกระทำผิดวินัยจะต้องดำเนินการทางวินัยทันที ถ้าเห็นว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยที่จะต้องรับโทษและอยู่ในอำนาจของตนที่จะลงโทษได้ก็ให้สั่งลงโทษ แต่ถ้าเห็นว่าผู้นั้นควรจะต้องได้รับโทษสูงกว่าที่ตนมีอำนาจสั่งลงโทษให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระทำผิดวินัยชั้นเหนือขึ้นไป เพื่อให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณี

  ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้โดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย”

   

  ดิฉันขอเรียนถามว่า

  1.   การกระทำของ ผอ. ดังกล่าว เข้าข่าย มีเจตนาไม่สุจริตหรือไม่ เพราะถ้าเห็นว่าดิฉันทำผิดจริงต้องดำเนินการทางวินัยทันที แต่กลับนำเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านมานานแล้ว มากล่าวหาดิฉันภายหลังจากที่ถูกดิฉันร้องเรียน

  2.   ในการสอบสวนวินัยที่ตั้งขึ้นนั้น ดิฉันสามารถใช้เหตุผลตาม ข้อ 1 นี้มาหักล้างคำกล่าวหาได้ไหม

   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
  คำตอบ

  1. ก็คงจะไม่ค่อยสุจริตนัก

  2. ได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  26 สิงหาคม 2559