ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051942 กระทำช้ำนิติกรท้องถิ่น31 พฤษภาคม 2559

  คำถาม
  กระทำช้ำ

  การที่ พรบ ประกอบรัฐธรรมนูณว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 92 กำหนดให้ ประธาน ปปช ส่งสำนวนและเอกสารการไต่สวนให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษตาม แต่ ประธาน ปปช ไม่ส่งเอกสารดังกล่าว แต่มาอีกประมาณ 2 เดือนกว่าถึงได้ส่งเอกสารดังกล่าวตามมา กรณึนี้ กระผมจึงขอเรียนอาจารย์ เป็นข้อดังนี้

  1  การกระทำคังกล่าวของ ประธาน ปปช ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

  2  การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำช้ำหรือไม่

  3  ผู้บังคับบัญชาจะกระทำเช่นไรและสามารถลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้หรือไม่เ มื่อกระบวนการดังกล่าวไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายกำหนด

  คำตอบ

  1.  ยังมองไม่เห็นว่าเป็นการไม่ขอบด้วยกฎหมายตรงไหน ถ้าผู้บังคับบัญชาคิดว่าได้สำนวนไม่ครบ ก็อาจติดตามเอาจาก ปปช.ได้ หรือถ้าเขาส่งตามมาทีหลัง ระยะเวลาดำเนินการ (หากมีกำหนดไว้) ก็จะเริ่มเมื่อได้รับเอกสารนั้นแล้ว

  2. ไม่ใช่ซ้ำ น่าจะเป็นส่งขาด มากกว่ากระมัง

  3. ถ้ายังไม่ได้สำนวน ก็ยังลงโทษไม่ได้

     คำตอบข้างต้นตอบตามคำถามที่ตั้งมา โดยไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วเกิดอะไรขึ้น คุณอาจจะกำลังคิดหาวิธีการต่อสู้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ แล้วจึงตั้งคำถามโดยไม่บอกข้อเท็จจริง  คำตอบที่ได้ไปจึงไม่แน่ว่าจะใช้ได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  31 พฤษภาคม 2559