ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051934 เงินขาดบัญชีคนท้องถิ่น 25 พฤษภาคม 2559

  คำถาม
  เงินขาดบัญชี

  เรียน อาจารย์มีชัย ที่เคารพ

        ด้วยข้าพเจ้าทำงานในฐานะนายก อบต.แห่งหนึ่ง ต่อมา สตง.ตรวจพบมีเงินขาดบัญชี 2 ล้านกว่า และได้ทำการตรวจสอบสืบสวน พบว่าเกิดจากหัวหน้าส่วนการคลังจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนด ได้กระทำการปลอมเช็คสั่งจ่าย โดยการแก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขในเช็คให้สูงขึ้นหลังจากผู้มีอำนาจลงนามทุกคนได้ลงนามในเช็คที่กำหนดให้ใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอนแล้ว และกระทำการปลอมฎีกาขอเบิกเงินเพื่อปกปิด  หรือบางครั้งจะนำฎีกาเก่ามาประกอบเพื่อให้เซ็นเช็คสั่งจ่าย หรืออ้างว่าเช็คใบเดิมถูกยกเลิก และในสำนวนของ สตง.ให้ดำเนินคดีอาญา แพ่ง วินัยร้ายแรงกับหัวหน้าส่วนการคลัง และเห็นควรดำเนินทางละเมิดและดำเนินทางวินัยหรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ลงนามในเอกสารตามนัยมาตรา 44 แห่งพรบ.ประกอบ รธน.ว่าด่วยการตรวจเงินแผ่นดิน ขอสอบถามว่า

  -ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารฎีกา และเช็คสั่งจ่าย มีความผิดทางอาญาหรือไม่

  -ทางละเมิดและทางวินัย จะต้องรับผิดชอบเพียงใด

  ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

  คำตอบ
  - ขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้เห็นเป็นใจกับเขาด้วยหรือไม่  ถ้ารู้เห็นด้วยก็ต้องรับผิดทางอาญา แต่ถ้าไม่รู้เห็นหากแต่เพราะมีการปลอมเอกสารหรือแก้ไขเพิ่มเติม คุณก็พ้นอาญา  แต่ถ้าได้ความว่าคุณประมาทเลินเล่อ คุณก็อาจต้องรับผิดทางแพ่งและทางวินัย
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  25 พฤษภาคม 2559