ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051929 ถูกให้ออกจากสหกรณไม่เป็นธรรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์18 พฤษภาคม 2559

  คำถาม
  ถูกให้ออกจากสหกรณไม่เป็นธรรม
  สหกรณ้มีหนังสือให้ส่งชำระหนี้เงินกู้ที่ค้างชำระติดต่อกันเป็นงวดที่  3 ภายใน  7   วัน  ข้าพเจ้านอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลจึงไม่ได้รับจดหมายสหกรณ์...เมื่อออกจากโรงพยาบาล..ทราบวาถูกให้ออกจากสหกรณ์จึงร้องทุกข์ว่าป่วย   สหกรณ์แจ้งว่าแก้ไขมติไม่ได้  ต้องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอีก    8   เดือน    ระหว่างนี่ต้องถูกฟ้อง บังคับคดียึดทรัพย์...ถามว่าจะฟ้องยกเลิกคำสั่งสหกรได้กรือไม่การกระทำของสกรณ้ผิดกฎหมายเป็นลักษณะกลั่นแกล้งหรือไม่
  คำตอบ
  ถ้าคุณถูกสหกรณ์ฟ้องเรียกหนี้คืนแล้ว การจะเป็นหรือไม่เป็นสมาชิก ก็ไม่ได้ทำให้เขาเลิกฟ้องคุณ เพราะปัญหาอยู่ที่คุณไม่ได้ชำระหนี้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  18 พฤษภาคม 2559