ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051893 นับเป็นการหมดวาระหรือไม่นักการเมืองบ้านนอก27 เมษายน 2559

  คำถาม
  นับเป็นการหมดวาระหรือไม่
  เรียนอ.มีชัยที่เคารพ

  จากคำสั่ง หัวหน้าคสช.ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว 
  ข้อที่ 2 กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ที่จะพ้นจากตําแหน่ง ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ต้องพ้นจากตําแหน่งเนื่องจากครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไปยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

  ขอถามว่า

  1.สมาชิกสภาดังกล่าว หมดวาระไปตามกฎหมาย แล้วขณะนี้ให้อยู่ในตำแหน่งต่อไป ดังนั้น การหมดวาระก็คือ การหมดวาระเหมือนเช่นปกติ หรือไม่ เพียงแต่คำสั่ง หัวหน้า คสช.ให้อยู่ต่อ ก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ข้าพเจ้าเข้าใจถูกหรือไม่

  2.สมาชิกดังกล่าว ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อพ้นวาระตามกฎหมาย ปปช.ด้วยใช่ไหมเพราะว่าเป็นการหมดวาระครบเวลาการดำรงตำแหน่ง

  3.จะนับรวมการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อกับวาระดำรงตำแหน่งตามกฎหมายก่อนหน้านี้เป็นวาระเดียวกันหรือไม่

  ด้วยความนับถือ
  นักการเมืองบ้านนอก
  คำตอบ
  1. เป็นการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปต่อเนื่องจากวาระเดิม เท่ากับว่าแม้จะหมดวาระแล้วก็ยังให้ทำงานต่อไป เป็นการขยายวาระการทำงานออกไปนั่นเอง
  2. ถ้าเทียบกับการอยู่ในตำแหน่งของคณะรัฐมนตรี ก็คงไม่ต้องแจ้งทรัพย์สิน จนกว่าจะพ้นไปจริง ๆ 
  3. เป็นวาระเดียวกัน

  มีชัย ฤชุพันธุ์
  27 เมษายน 2559