ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051827 การเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้ไร้ความสามารรถมังกร2 เมษายน 2559

  คำถาม
  การเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้ไร้ความสามารรถ
  ภรรยาและแม่ยายประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์สมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักและกลายเป็นผู้พิการทุพพลภาพทั้งสองคน ผมได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอเป็นผู้อนุบาลภรรยาย โดยศาลมีคำสั่งให้ภรรยาเป็นผู้ไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลดูแลของผม (สามี) และให้ผมและอู้อำนวยการสถานพินิจเด็กและเยาวชนอุดรธานีเป็นผู้ดูแลจัดการทรัพย์สินของผู้ไร้ความสามารถร่วมกัน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว (ส่วนแม่ยายไม่ทราบว่าพ่อตาได้ยื่นต่อศาลหรือไม่ ผมไม่ทราบ)

  คำถาม 
  1. ภรรยาทำกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยระบุแม่ยายเป็นผู้รับผลประโยชน์ ผมสามารถทำการเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็นบุตรสาวได้หรือไม่ โดยความเห็นชอบของสถานพินิจฯ
  2.กรณีนิติกรรมสัญญาอื่นๆ เช่น กองทุน กบข. หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีการระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้แล้ว ผมสามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ได้หรือไม่ โดยความเห็นชอบของสถานพินิจฯ
  3. ปพพ.มาตรา29 ระบุว่า "การใดๆอันบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำลงการนั้นเป็นโมฆียะ" นั้น ได้รวมถึงการกระทำที่ได้กระทำก่อนการเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือไม่
  4. การดำเนินการต่างๆที่ต้องอ้างอิงคำสั่งศาลนั้นสามารถใช้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแทนได้หรือไม่ หรือต้องไปคัดสำเนาคำสั่งศาลอย่างเดียว
  คำตอบ
  1.-2 ได้
  3.ไม่รวม
  4.อ้างอิงได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  2 เมษายน 2559