ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ถูกตัดสิทธิ์ไม่ไปเลือก สว
 •  
 • คำสั่งทางปกครอง
 •  
 • ปัญหาน้ำท่วมขังจากการถมที่ดินปิดทั้นทางน้ำไหล
 •  
 • ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
 •  
 • การบังคับคดียึดทรัพย์
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  045273 สัญญาเช่าที่ดินระยะยาวครูดา9 กรกฎาคม 2554

  คำถาม
  สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว

  กราบเรียน อ. มีชัย

     ดิฉันใคร่ขอรบกวนสอบถามอาจารย์คะ คือ

  1  ผู้เช่า ได้แจ้งว่าดิฉันจะต้องเสียภาษีอากรค่าธรรมเนียมค่าเช่าจากรายได้ทั้งหมด โดยจ่ายที่ จนท. ที่ดิน จะเป็นผู้้เรียกเก็บตอนวันทำสัญญา ให้เช่าที่ดิน ซึ่งเช่า 20 ปี จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมภาษีอากร เพียงครั้งเดียว ดิฉันสับสนว่าภาษีอากรรายได้จากค่าเช่าทำไมต้องเก็บครั้งเดียว ในเมื่อผุ้ให้เช่าได้รับค่าเช่าปีละครั้ง เป็นเวลา 20 ปี  ทำไม่ไม่จ่ายรายปีคะ

  2  การเสียค่าธรรมเนียมภาษีอากร ผู้เช่า หรือผู้ให้เช่าเป็นผู้เสีย

  3 กรณีที่ต้องเสียอย่างเช่นให้เขาเช่า เดือนละหมื่น จะแจ้งที่ที่ดินว่าเช่าเดือนละห้าพันจะได้หรือไม่ มีผลต่อผู้เช่าหรือไม่ (กรณีผู้ให้เช่าเสียค่าธรรมเนียม)

  4 จนท. ที่ดินจะทราบได้อย่างไรว่าผู้ให้เช่า ให้เช่าเดือนละเท่าไร

  6 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเรียกเก็บจำนวนเท่าไร กรณีมีรายได้รวมค่าเช่า 20 ปี เท่ากับ ๒,๗๖๔,๖๐๐ บาท   ด้วยความเคารพ และ ใคร่ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

  คำตอบ

  1. ปกติเขาก็เก็บเป็นรายปี

  2. ถ้าเป็นภาษีเงินได้จากการเช่า ผู้ให้เช่าก็ต้องเป็นผู้เสีย เว้นแต่จะตกลงก้ันให้ผู้เช่าออกให้แก่ผู้ให้เช่า

  3. ก็ทำเช่นนั้นก็เท่ากับเป็นการจงใจหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งนอกจากจะถูกปรับและต้องเสียเงินเพิ่มในภายหลังแล้ว ยังอาจมีโทษด้วย ข้อสำคัญเมื่อคุณใส่ค่าเช่าต่ำกว่าที่เป็นจริง เวลาผู้เช่าเขาไม่จ่ายค่าเช่าและคุณจะต้องไปฟ้องเรียกค่าเช่าจากเขา คุณก็เรียกได้ตามที่ระบุไว้ ซึ่งจะทำให้คุณเสียหายในภายหลังมากกว่าที่จะได้จากการโกงภาษี

  4. เขาไม่ทราบหรอก แต่ถ้าบอกเขาต่ำมาก ๆ เขาก็อาจประเมินเอาเองว่าควรจะให้เช่าได้ในราคาเท่าไร แล้วเขาก็เรียกเก็บค่าภาษีโรงเรือนแลเะที่ดินตามอัตราที่เขากำหนดโดยไม่คำนึงว่าคุณจะให้เช่ากันเท่าไร

  5. ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดูเหมือนจะเรียกเก็บปีละ ๑๒ เปอร์เซ็นต์ ของค่าเช่ารายปี ส่วนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็ต้องเสียตามอัตราปกติที่คนทั่วไปเขาเสียก่อน


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  9 กรกฎาคม 2554