ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • การทำเข้าข่ายความผิดกฎหมายใค
 •  
 • การกระทำเข้าข่ายความผิดใด
 •  
 • การชึ้นศาลโดยการสืบพยานโจทย์กฝ่ายเดียว
 •  
 • ร้องเรียนหน่วยงานรัฐเรื่องไฟไหม้
 •  
 • สถานะกรรมการหมู่บ้าน
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  044467 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชดารจังหวัดสำนักงานจังหวัด3 พฤษภาคม 2554

  คำถาม
  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชดารจังหวัด

  เรียนอาจารย์มีชัย ฤชุพันธ์

  เรียนถามการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการจำหน่ายของกลางในคดีอาญา ตามข้อบังคับการเก็บรักษาของกลาง กระทรวงมหาดไทยพ.ศ.2480

  แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2504 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมีอำนาจจำหน่ายของกลางในคดีอาญา เรียนถามว่าการจำหน่ายของกลางในคดีอาญาครอบคลุมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง หรือไม่ อย่างไร และ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง พ.ศ.2541การจำหน่ายและการทำลายของกลางยาเสพติดจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดใครเป็นผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้ง และมีผลอย่างไรกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย2480

  คำตอบ
  ตอบไม่ได้หรอก เพราะไม่รู้จะไปหาระเบียบที่อ้างถึงจากไหนได้ เมื่อไม่รู้ว่าระเบียบเขาว่าอย่างไร จึงตอบไม่ถูก
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  3 พฤษภาคม 2554