ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • การทำเข้าข่ายความผิดกฎหมายใค
 •  
 • การกระทำเข้าข่ายความผิดใด
 •  
 • การชึ้นศาลโดยการสืบพยานโจทย์กฝ่ายเดียว
 •  
 • ร้องเรียนหน่วยงานรัฐเรื่องไฟไหม้
 •  
 • สถานะกรรมการหมู่บ้าน
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  041625 การดำเนินการของ ก.อบต.จังหวัดชมรมธุรการท้องถิ่นไทย25 สิงหาคม 2553

  คำถาม
  การดำเนินการของ ก.อบต.จังหวัด

  กราบเรียนท่านอาจารย์มีชัย

  ด้วยมีการสอบถามเกี่ยวกับกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด(ก.อบต.จังหวัด)ซึ่งมีอำนาจพิจารณาตามกฎหมายท้องถิ่น พรบ.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องของการเลื่อนระดับแล้วแต่ปรากฏว่าภายหลังมีการเพิกถอนสิทธิดังกล่าวโดยเหตุผลว่าตรวจพบการพิจารณาคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งซึ่งผ่านมาแล้วหลายปีถามว่าการที่ก.อบต.จังหวัดจะสามารถเพิกถอนมติของตนเองได้หรือไม่ ซึ่งในความเห็นของผมคิดว่าสามารถทำได้ในบางกรณี แต่การที่เพิกถอนแล้วทำให้สิทธิและระบบทางการปกครองเสียหายจะทำอย่างไรครับ เช่น มีมติให้เลื่อนระดับแล้วต่อมาผู้นั้นได้ไปสอบได้และเปลี่ยนสายงานเป็นตำแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งซึ่งกว่าจะได้ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายและกระทบต่อชื่อเสียงรวมทั้งการกระทำใดๆอันเกิดจากกรณีนี้ เนื่องจากความเข้าใจที่ว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบเพราะก.อบต.จังหวัดมีมติเห็นชอบแล้วซึ่งมีการตรวจสอบและรับรองมติเป็นลายลักษณ์อักษรก็น่าที่จะต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องเดินทางไปสอบแข่งขันและเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าว กรณีเช่นนี้ ถ้าก.อบต.จังหวัดมีมติเพิกถอนคุณสมบัติดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบกับเขาอย่างมากทั้งต่อการปฏิบัติราชการและการดำเนินชีวิตของเขา อาจารย์มีวิธีแนะนำอย่างไรบ้างครับ สามารถเยียวยาได้หรือไม่หรือว่าต้องยอมรับสภาพกับการตรวจสอบของผู้มีอำนาจและให้ความเห็นชอบ เพิกถอนได้ ซึ่งอาจจะกระทบสิทธิเมื่อใดก็ได้หรือครับ สุดท้ายผมขอขอบคุณท่านอาจารย์มีชัยมากนะครับขอความกรุณาตอบคำถามด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางต่อไป

  คำตอบ
  ถ้าไม่เห็นด้วยกับมติ ขจอง ก.อบต. ก็ฟ้องศาลปกครองได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  25 สิงหาคม 2553