ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ถูกตัดสิทธิ์ไม่ไปเลือก สว
 •  
 • คำสั่งทางปกครอง
 •  
 • ปัญหาน้ำท่วมขังจากการถมที่ดินปิดทั้นทางน้ำไหล
 •  
 • ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
 •  
 • การบังคับคดียึดทรัพย์
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  015843 ปลอมแปลงเอกสารข้าราชการ16 มกราคม 2549

  คำถาม
  ปลอมแปลงเอกสาร

  เรียน  ท่านอาจารย์มีชัย

            ขอเรียนถามท่านอาจารย์ เพื่อความกระจ่างเกี่ยวกับ กรณีการปลอมแปลงเอกสาร หรือแก้ไขเอกสาร คือ    น้องสาวได้ไปสมัครงานที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลแห่งหนึ่ง และในวันสมัครสอบและรายงานตัวเข้าปฎิบัติงานนั้น ได้ใช้เอกสารวุฒิการศึกษา ที่มีการแก้ไขค่าคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นเดิม จนในที่สุดก็ได้ปฏิบัติงานในสถาบันแห่งนั้น โดยวุฒิการศึกษาฉบับที่มีการแก้ไขนั้นได้ถูกเก็บไว้ในแฟ้มประวัติ ต่อมาทางสถาบันฯ ได้ตรวจพบว่าวุฒิการศึกษาดังกล่าวไม่ถูกต้องกับฉบับจริง ทางสถาบันจึงตั้งกรรมการสอบ น้องสาวก็รับสารภาพว่าได้กระทำจริง จึงขอเรียนถามเป็นข้อ ๆ ดังนี้

       1.ในกรณีนี้ทางสถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน จะเป็นความผิดวินัยขั้นร้ายแรงหรือไม่คะ

       2.หากน้องสาวรับสารภาพว่ากระทำจริง เขาจะมีทางลดหย่อนโทษให้หรือไม่อย่างไร

       3.ในกรณีดังกล่าวเข้าข่ายเทียบเคียงเป็นการปลอมมือชื่อของผู้อื่นไปหาประโยชน์ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ นร 0505/ว 197 ลงวันท่ 17 พฤศจิกายน 2548 หรือไม่ เพราะน้องเขากลัวมากกับโทษขั้นตำที่สุดให้ปลดออก

       จากข้าราชการ ซี 5

  คำตอบ

  เรียน ข้าราชการ ซี5

       1. ถ้าได้ความจริงว่าแก้ไขเอกสารจริง ก็เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โทษถึงไล่ออก

       2. การรับสารภาพในทางราชการไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ แต่เป็นเหตุให้ลงโทษได้โดยไม่ต้องสอบสวน

       3. ไม่เข้าข่ายอะไรทั้งนั้นแหละ  หากแต่เป็นการปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งเป็นความผิดอาญามีโทษถึงจำคุก และถ้าสถาบันที่จบการศึกษามาเป็นส่วนราชการ เอกสารนั้นก็เป็นเอกสารทางราชการ และมีโทษสูงขึ้น  ถ้าทางราชการเขาเพียงแต่ไล่ออกจากราชการก็ยังนับว่าเป็นบุญ เพราะทางปฏิบัติเขาอาจจะแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาด้วยก็ได้

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  16 มกราคม 2549