ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • การทำเข้าข่ายความผิดกฎหมายใค
 •  
 • การกระทำเข้าข่ายความผิดใด
 •  
 • การชึ้นศาลโดยการสืบพยานโจทย์กฝ่ายเดียว
 •  
 • ร้องเรียนหน่วยงานรัฐเรื่องไฟไหม้
 •  
 • สถานะกรรมการหมู่บ้าน
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  012242 การจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านฯอรอินทร์26 ตุลาคม 2547

  คำถาม
  การจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านฯ
  ขอเรียนท่านอาจารย์มีชัย...เกี่ยวกับ 1. ข้อดีข้อเสียของการจัดตั้งหมู่บ้านเป็น สหกรณ์หมู่บ้านฯ กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านฯ ซึ่งจะรับโอนที่สาธารณะส่วนกลางจากเจ้าของโครงการ เกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับทั้งในด้านค่าโอนที่ดินส่วนกลาง, VAT , ภาษีเงินได้ และรายจ่ายอื่นๆ 2. ควรจะรับโอนที่สาธารณะส่วนกลางจากเจ้าของโครงการ ในนาม..สหกรณ์หมู่บ้านฯ หรือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านฯดีคะ 3. ขั้นตอนในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านฯ..มีขั้นตอนยุ่งยากหรือไม่คะ (เป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 85 ไร่) และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ(รวมค่าทนาย)ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่คะ 4. ตามพ.ร.บนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้กำหนดคุณสมบัติของผู้จัดการ และคนทำบัญชีหรือไม่ 5. คนทำบัญชีของนิติบุคคลจัดสรรหมู่บ้านฯ จะต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และจะต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือไม่คะ ขอบพระคุณอย่างสูงคะ
  คำตอบ
  เรียน คุณอรอินทร์ 1.-2. การสหกรณ์นั้น ได้การที่สมาชิกมาร่วมตัวกันเพื่อเข้าถือหุ้นเพื่อนำไปประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันตามวัตถุประสงค์ ส่วนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเป็นเรื่องของการรวมตัวของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร เพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค สหกรณ์จะมารับโอนที่ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรไม่ได้ เพราะถ้าขืนทำได้ วันหนึ่งสหกรณ์เกิดขายไปคนทั้งหมู่บ้านจะอยู่ไม่ได้ 3.-4. ไม่น่าจะยากนัก ส่วนจะต้องทำอย่างไรบ้าง ควรต้องศึกษาจากกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน ซึ่งอาจหาดูได้จาก lawreform.go.th 5. ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี มีชัย ฤชุพันธุ์ 25 ต.ค. 2547
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  26 ตุลาคม 2547