ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ถูกตัดสิทธิ์ไม่ไปเลือก สว
 •  
 • คำสั่งทางปกครอง
 •  
 • ปัญหาน้ำท่วมขังจากการถมที่ดินปิดทั้นทางน้ำไหล
 •  
 • ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
 •  
 • การบังคับคดียึดทรัพย์
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  012003 การปฏิบัติหน้าที่แทนนายกอบต.ป.อบต.22 กันยายน 2547

  คำถาม
  การปฏิบัติหน้าที่แทนนายกอบต.
  เรียน คุณมีชัยที่เคารพ ผมอยากเรียนถามว่าในการที่กฏหมายกำหนดหน้าที่ให้ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราวเพราะนายกอบต.หมดวาระ อย่างเช่น พรบ.สถาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งบัญญัติว่าการเสนอร่างงบประมาณต่อสภาท้องถิ่นเป็นอำนาจของนายกฯ แล้วผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯดังกล่าวจะเสนอร่างงบประมาณเพิ่มเติมได้หรือไม่เพราะนายกฯ กกต.ยังไม่ประกาศผล แต่มีสภาฯที่จะพิจารณางบฯแล้วประกอบกับใกล้สิ้นปีงบประมาณ และถ้าได้เสนอให้สภาฯเห็นชอบแล้ว นายอำเภอได้อนุมัติแล้วตามกฏหมาย โดยได้มีการดำเนินการตามขัอบัญญัติงบฯแล้วจะมีผลเป็นประการใด ขอพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงที่ได้ให้คำแนะนำ
  คำตอบ
  เรียน ป.อบต การเสนอร่างงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเรื่องเชิงนโยบายไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นถึงขนาดจะรอไม่ได้่ แม้แต่งบประมาณประจำปี ก็ยังต้องรอจนกว่าจะมีนายก อบต. เพราะในกรณีที่งบประมาณปีใหม่ออกใช้ไม่ทัน ก็ยังสามารถใช้เงินตามงบประมาณปีก่อนไปได้ ถ้าได้ทำไปถึงขั้นใช้เงินไปแล้ว ก็คงต้องนั่งรอว่าเมื่อมีนายก อบต.แล้ว เขาจะปล่อยเลยตามเลยโดยไม่รื้อฟื้นขึ้นมา มีชัย ฤชุพันธุ์ 21 ก.ย. 2547
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  22 กันยายน 2547