ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
  • การทำเข้าข่ายความผิดกฎหมายใค
  •  
  • การกระทำเข้าข่ายความผิดใด
  •  
  • การชึ้นศาลโดยการสืบพยานโจทย์กฝ่ายเดียว
  •  
  • ร้องเรียนหน่วยงานรัฐเรื่องไฟไหม้
  •  
  • สถานะกรรมการหมู่บ้าน
  • อ่านทั้งหมด
    มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
     
         ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
    คำสำคัญ
    ค้นหาใน
     
    เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

    ปิดหน้าต่างนี้
    คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
    042990 ขอทราบการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ด.ต.วสันต์15 ธันวาคม 2553

    คำถาม
    ขอทราบการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.

    ผมขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเป็นข้าราชการตำรวจแล้วมีอำนาจจับกุมตาม พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญาทุก พ.ร.บ.อยู่แล้วและขอถามว่า

    1. มีพ.ร.บ.ที่ออกมาบังคับใช้ใหม่เช่น พ.ร.บ.คุมครองการกระทำความรุนแรงในครอบครัวฯ,พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ,พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ฯ และอีกฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือแจ้งให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรทุกนาย(ชั้น ร.ต.ต.ขึ้นไปในเขตจังหวัดอื่น)ต้องจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่แต่ละ พ.ร.บ.ฯ และเมื่อตำรวจมีอำนาจหน้าที่แล้ว จำเป็นจะต้องทำบัตรตาม พ.ร.บ.ทั้งหมดดังกล่าวอีกหรือไม่ เพราะถ้าทำทั้งหมดบัตรประจำตัวที่จัดทำต้องซื้อกระเป๋าไว้ใส่บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่อีกใบหนึ่ง

    2. กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ได้จัดทำบัตรดังกล่าวหรือเป็นชั้นประทวนที่ไม่มีบัตรก็ไม่สามารถจับกุมได้ใชหรือไม่ครับ จะหารือไปตามสายงานก็กลัวโดนด่าครับ ขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับ

    คำตอบ
    ตำรวจในฐานะที่เป็นตำรวจย่อมมีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในฐานะเช่นนั้น เมื่อมีบัตรประจำตัวตำรวจแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ได้  แต่กฎหมายแต่ละฉบับ จะมีการกำหนดอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้น ๆ ไว้เป็นการเฉพาะ ถ้าเมื่อไรตำรวจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้น ๆ ซึ่งจะทำให้มีอำนาจหน้าที่เพิ่มขึ้นจากความเป็นตำรวจ ในกรณีนั้นก็ต้องมีบัตรประจำตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้น ๆ คนที่เกียวข้องจึงจะรู้ว่าไปทำงานในฐานะอะไร
    มีชัย ฤชุพันธุ์
    15 ธันวาคม 2553