ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือป่าว
 •  
 • เป็นผู้มีพฤติกรรมทุจริตหรือไม่
 •  
 • เกี่ยวกับคดียาเสพย์ติด
 •  
 • ในกรณีที่ สนช.ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเป็นครั้งที่สอง ตาม ม.267 ว.5 ของ รธน. แล้วนั้น สนช.หรือ องค์กรอิสระหรือบุคคลใด จะใช้สิทธิยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยว่า พรป.ดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้อีกหรือไม่
 •  
 • ค่าเลี้ยงดูบุตรกับบิดา ชาวอเมริกัน
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  041488 คุณสมบัติ ส.ท.นิติกร16 สิงหาคม 2553

  คำถาม
  คุณสมบัติ ส.ท.
  กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ กระผมขอสอบถามท่านอาจารย์เรื่องคุณสมบัติของสมาชิกสภาเทศบาลดังนี้ครับ ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล  หากสมาชิกสภาเทศบาลดังกล่าวได้ย้ายทะเบียนบ้านออกไปอยู่นอกเขตเทศบาลที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ ในกรณีดังกล่าวจะถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือไม่ และจะต้องพ้นสภาพการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือไม่ครับ
  คำตอบ
  คำถามที่จะใช้ไปในการดำเนินการคนอื่นนั้น ตอบไม่ได้หรอก เพราะตอบไปก็เป็นอันตราย เพราะไม่มีข้อมูลเพียงพอ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  16 สิงหาคม 2553