ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • การทำเข้าข่ายความผิดกฎหมายใค
 •  
 • การกระทำเข้าข่ายความผิดใด
 •  
 • การชึ้นศาลโดยการสืบพยานโจทย์กฝ่ายเดียว
 •  
 • ร้องเรียนหน่วยงานรัฐเรื่องไฟไหม้
 •  
 • สถานะกรรมการหมู่บ้าน
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  038174 คุณสมบัตินายกเทศบาลตำบลสุรพงศ์27 พฤศจิกายน 2552

  คำถาม
  คุณสมบัตินายกเทศบาลตำบล

  เรียน ท่านอาจารย์มีชัย  

   

            ขอถามคุณสมบัติผู้สมัครนายกเทศบาลตำบล ที่ได้รับการยกฐานะมาจาก อบต.

                ข้อมูล คือ นายประกอบ ฯ ( นามสมมุติ ) อดีตเคยเป็นผู้ใหญ่บ้าน  อดีตเป็นสมาชิกสภาตำบล ต่อมาได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนัน  ไม่ได้เป็น ตำแหน่งประธานสภาตำบล หรือตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารตำบล         ( ตำแหน่งถูกยกเลิกแล้ว ) วุฒิการศึกษา ป. 4    คุณสมบัติดังกล่าว สามารถ สมัครรับเลือกตั้ง เป็นนายก อบต.ได้ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 58/1 (2)  ที่ระบุว่า –  สำเร็จการศึกษาไม่ตำกว่ามัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ เคยเป็นสมาชิกสภาตำบล  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกรัฐสภา

   

      คำถาม – นายประกอบ ฯ คนเดิม และมีคุณสมบัติเหมือนเดิม สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศบาล

  ตำบล ได้หรือไม่ เพราะตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา 48 เบญจ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย   (2) ระบุว่า -  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น   ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกรัฐสภา 

                                                                

                                                                                     ขอขอบพระคุณ

  คำตอบ
  ถ้าเขาเคยเป็นนายก อบต.แล้ว ก็สมัครเป็นนายกเทศมนตรีได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  27 พฤศจิกายน 2552