ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ถูกตัดสิทธิ์ไม่ไปเลือก สว
 •  
 • คำสั่งทางปกครอง
 •  
 • ปัญหาน้ำท่วมขังจากการถมที่ดินปิดทั้นทางน้ำไหล
 •  
 • ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
 •  
 • การบังคับคดียึดทรัพย์
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  033300 สัญญาเงินกู้โดยมีที่ดินจำนองค้ำประกันไว้โอ๋27 มกราคม 2552

  คำถาม
  สัญญาเงินกู้โดยมีที่ดินจำนองค้ำประกันไว้

  สวัสดีค่ะขอเรียนชี้แจงอาจารย์เป็นข้อ ๆ ดังนี้นะค่ะ

  1. สัญญาเงินกู้เริ่ม กพ. 44  เงินต้น 200,000 บาท (รับเงินจริง)  แต่ในสัญญาระบุ  272,000  บาท (บวกเงินดอกร้อยละ  3  ต่อ เดือนไปเลย)

  2. ปี  45  นำเงินดอกไปชำระ  72,000  บาท  เปลี่ยนสัญญาใหม่เป็น  260,000 บาท  (บวกดอกเบี้ย  60,000  บาทไปเลย   ดอกเบี้ย ลดเป็นร้อยละ 2.5        ต่อเดือน)

  3.  หลังจากปี  45  เป็นต้นมา  ไม่ได้นำดอกไปชำระเลย

  4.  จนกระทั่งเดือนสิงหาคม  2551  เจ้าหนี้บอกให้นำเงินมาชำระจำนวน 500,000  บาท (รวมดอกเบี้ยทั้งสิ้น) มาชำระภายในสิ้นปี  51

  5. แต่ทางหนูไม่สามารถหาเงินมาชำระทางเจ้าหนี้ได้

  6. ได้รับการติดต่อจากเจ้าหนี้ให้มาทำสัญญาเงินกู้ใหม่  เป็นเงินต้น 400,000  บาท  ภายในสิ้นเดือนมกราคม  2552  นี้  และเจ้าหนี้จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ใหม่เป็นร้อยละ  1  บาท  ต่อเดือน

  หมายเหตุ   ในสัญญาไม่ได้ระบุวันกำหนดชำระหนี้  และไม่ได้ระบุ             อัตราดอกเบี้ย     สัญญาเงินกู้ที่หนูทำเรียกว่า "หนังสือสัญญากู้เงินตามกฎหมายใหม่"

  อาจารย์ค่ะหนูขอเรียนถามอาจารย์เป็นข้อ ๆ ดังนี้นะค่ะ

  1.ถ้า ณ  วันนี้  หนูหาเงินมาชำระหนี้ได้ทั้งหมด  หนูต้องจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามที่เจ้าหนี้แจ้งหรือไม่   เพราะที่เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยนั้น  เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เกินกฎหมายกำหนด

  2.  การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืม  (หนเคยอ่านเค้าเขียนไว้ว่า    เรียกเก็บได้ ร้อยละ 7.5  ต่อปี   (ไม่เกิน 5 ปี)  ส่วนที่เกิน  5  ปี  เป็นอันขาดอายุความ  "เป็นอันขาดอายุความ"  หมายความว่าอย่างไรค่ะ  เพราะสัญญาฉบับที 2 ของหนู ก้อเกิน  5  ปีแล้ว 

  3. ขอคำแนะนำอื่นๆ จากอาจารย์ด้วยค่ะ    จักขอบพระคุณยิ่ง

                                                                ด้วยความเคารพอย่างสูง

   

   

   

   

  คำตอบ

  1. ถ้าคุณไปชำระเขาเอง เขาก็คงไม่ออกหลักฐานการชำระให้ แต่จะถือเอาเป็นเงินที่ชำระค่าดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้ ซึ่งเกินที่กฎหมายกำหนด  ทางที่ดีจึงควรเก็บเงินไว้ให้ดี แล้วให้เขาฟ้อง ซึ่งเขาคงเรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี และเรียกดอกเบี้ยที่ค้างชำระเกิน ๕ ปีไม่ได้

  2. ถ้าไม่ได้ตกลงดอกเบี้ยกันไว้ ก็เรียกได้ไม่เกิน ๗.๕ ต่อปี ส่วนข้อสงสัยอื่นดูข้อ 1


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  27 มกราคม 2552