ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
  • แจ้งรายละเอียดคดีให้บริษทแม่
  •  
  • การถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน
  •  
  • การรับจ้างทำวิทยานิพนธ์
  •  
  • การรับมรดก2
  •  
  • การรับมรดก1
  • อ่านทั้งหมด
    มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
     
         ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
    คำสำคัญ
    ค้นหาใน
     
    เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

    ปิดหน้าต่างนี้
    คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
    030251 คุณสมบัติรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรำแพน7 สิงหาคม 2551

    คำถาม
    คุณสมบัติรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล

    อาจารย์ค่ะขอความชัดเจน เรื่องเทศบาลตำด้วยดังนี้ค่ะ

    1. คุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรีตำบล กฏหมายกำหนดว่ากรณีที่ไม่มีวุฒิปริญาตรีหรือเทียบเท่า   "หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา" กรณีที่ นาย ก ไม่มีวุฒิปริญญาตรีแต่เคยเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาแล้ว 1 วาระ ถือว่า นาย ก มีคุณสมบัติที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองนายกเทศมนตรีฯ ในฐานะเคยเป็น "ผู้บริหารท้องถิ่น" ได้หรือไม่

    2. หากยกสถานะจาก "อบต. เป็น เทศบาลตำบล" กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จะต้องถูกยกเลิกตามกฏหมายหรือป่าวค่ะ (ขอโทษค่ะคำถามไม่ค่อยจะฉลาดเท่าไหร่ แต่อ่านกฏหมายแล้ว งง ค่ะเพราะมีการแก้ไขหลายครั้ง จึงต้องการความชัดเจนเพื่อไปตอบชาวบ้านได้เลยค่ะ)

    ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

    คำตอบ

    1. เรื่องนี้เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น จึงต้องอาศัยความหมายของกฎหมายที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนิยามคำว่าผู้บริหารท้องถิ่นหมายถึงตัวนายกเทศมนตรีเท่านั้นไม่รวมถึงบรรดาผู้ดำรงตำแหน่งรอง ๆ ด้วย

    2. กำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ต้องพ้นจากตำแหน่งไปเมื่อครบ ๑ ปี นับแต่วันเปลี่ยน.ฐานะเป็นเทศบาล


    มีชัย ฤชุพันธุ์
    7 สิงหาคม 2551