ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • การทำเข้าข่ายความผิดกฎหมายใค
 •  
 • การกระทำเข้าข่ายความผิดใด
 •  
 • การชึ้นศาลโดยการสืบพยานโจทย์กฝ่ายเดียว
 •  
 • ร้องเรียนหน่วยงานรัฐเรื่องไฟไหม้
 •  
 • สถานะกรรมการหมู่บ้าน
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  029611 การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต.ปลัด อบต.25 กรกฎาคม 2551

  คำถาม
  การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต.

  ตาม  ม.45  (5)  แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2545   กำหนดว่า  ห้ามผู้ได้รับโทษจำคุกและพ้นโทษมายังไม่ถึง  5  ปี  ลงสมัครรับเลือกตั้ง   แต่เมื่อมี พ.ร.บ.ล้างมลทิน พ.ศ.2550   บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.ได้หรือไม่  (เพราะถือเสมือนว่าไม่เคยถูกลงโทษ)  แต่มีกรณีเทียบเคียงกรณีนี้  1  กรณี  คือ  กรณีศาลฎีกาได้เคยมีคำพิพากษาที่  694/2539  ไว้สรุปว่า  ผู้ที่ถูกลงโทษ  ไม่ได้หมายความว่าความประพฤติหรือการกระทำที่ถูกลงโทษลบล้างไปด้วย  เพราะความประพฤติหรือการกระทำที่เกิดขึ้นแล้ว  ไม่อาจล้างมลทินให้หมดไปได้  (ตาม  ม.47 ทวิ  (3)  แห่ง  พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต. พ.ศ.2537  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546)

  และคำพิพากษาใหม่สุดๆ  กรณีใกล้เคียงกันนี้  คือ  คำพิพากษาศาลฎีกา   เรื่องเสร็จที่  321/2551

  ทั้งนี้  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป   และขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง

  คำตอบ
  ถ้าคุณสมบัติกำหนดเรื่องความประพฤติ ก็จะเป็นอย่างที่ศาลฎีกาท่านว่าไว้ แต่ถ้าคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามนั้นกำหนดเรื่องเคยถูกลงโทษจำคุก  การได้รับการล้างมลทินซึ่งให้ถือว่าไม่เคยได้รับโทษในกรณีนั้น ก็จะมีผลทำให้เขาไม่ถูกต้องห้ามได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  25 กรกฎาคม 2551