ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ถูกตัดสิทธิ์ไม่ไปเลือก สว
 •  
 • คำสั่งทางปกครอง
 •  
 • ปัญหาน้ำท่วมขังจากการถมที่ดินปิดทั้นทางน้ำไหล
 •  
 • ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
 •  
 • การบังคับคดียึดทรัพย์
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  027011 การประหยัดภาษีรายได้จากการขายที่ดินsiripetch koosuwan13 มีนาคม 2551

  คำถาม
  การประหยัดภาษีรายได้จากการขายที่ดิน

  เรียนอาจารย์ที่เคารพ

  ครอบครัวของดิฉันต้องการจะขายที่ดินให้บริษัทฯซึ่งต้องลงยอดขายตามจริง โดยที่ดินดังกล่าวครอบครองในนามห้างหุ้นส่วนที่มีหุ้นส่วนเป็นคนในครอบครัวทั้งหมด  ทั้งนี้ห้างหุ้นส่วนดังกล่าวขณะนี้หยุดดำเนินกิจการมากว่า4 ปีแล้วและมีขาดทุนสะสมคงอยู่เล็กน้อย 

  ปัญหาก็คือว่า     หากที่ดินขายได้ เราจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณถึง 25% ของมูลค่าที่ดินที่ขายได้ (ที่ดินซื้อในนามห้างฯมา กว่า10แล้ว โดยไม่ได้ลงบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย) นอกเหนือจากภาษีการโอนและธุรกิจเฉพาะ

  คำถามคือว่า   ถ้าห้างฯขายที่ดินให้หุ้นส่วนที่เป็นบุคคลธรรมดาในราคาประเมินทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  แล้วจึงให้ครอบครัวเราที่ถือครองที่ดินในนามบุคคลธรรมดาแล้ว  ขายที่ดินให้บริษัทฯที่จะซื้อ  ซึ่งจะทำให้เสียภาษีเฉพาะค่าโอนที่ดินและภาษีธุรกิจเฉพาะ จะได้หรือไม่คะ

  ถ้าทำวิธีนี้ไม่ได้จะมีวิธีใดที่จะทำได้บ้างคะ

  กราบขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าเป็นอย่างสูงคะ

  คำตอบ

  เรียน siripetch

     ก็เมื่อเจ้าของที่ดินและผู้ขายเป็นนิติบุคคล จะขายให้คนธรรมดาหรือนิติบุคคล รายได้นั้นก็ต้องนำไปคำนวณกำไรขาดทุนอยู่นั่นเอง


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  13 มีนาคม 2551