ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • การทำเข้าข่ายความผิดกฎหมายใค
 •  
 • การกระทำเข้าข่ายความผิดใด
 •  
 • การชึ้นศาลโดยการสืบพยานโจทย์กฝ่ายเดียว
 •  
 • ร้องเรียนหน่วยงานรัฐเรื่องไฟไหม้
 •  
 • สถานะกรรมการหมู่บ้าน
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  026962 งงกับกฎหมายเลือกตั้ง อบต.ประชาชน11 มีนาคม 2551

  คำถาม
  งงกับกฎหมายเลือกตั้ง อบต.

  เรียนอาจารย์ที่เคารพ

           ผมมีความงงกับกฎหมายการเลือกตั้ง อบต.เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.ต้องอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเท่าไหร

  พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2537 กำหนดว่า ไม่น้อยกว่าสามเดือน แต่ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ปี 2545 กำหนดว่า ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ตกลงเขาใช้กฎหมายฉบับใหนครับ

    คือ บ้านผมเขาจะเลือกอบต.ผมจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามเดือนหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งปีครับ

  คำตอบ

  เรียน ประชาชน

   ต้องใช้หนึ่งปีตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี ๒๕๔๕


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  11 มีนาคม 2551